หวยสด, เว็บหวยสด, เว็บแทงหวย, แทงหวย

เข้าแทงหวย

เที่ยววัดดูประวิติ วัดเบญจมบพิตรฯ วัดสำคัญของรัชกาลที่ 5

The Marble Temple-01

วันนี้ เว็บหวยสด มีวัดเด่นที่สวยงามแห่งพระณคร ชมความงาม พระอุโบสถหินอ่อนของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ซึ่งในกรุงเทพมหานครมีวัดสวยอยู่มากมาย ใกล้สิ้นปีแล้วแบบนี้เป็นโอกาสดี ที่ เว็บหวยสด เราพาทุกคนไปชมความงดงาม ของพระอุโบสถหินอ่อน ที่ประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุด จากประเทศอิตาลี เป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบของศิลปะไทย วัดที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดีในชื่อ “The Marble Temple” มีความวิจิตรงดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่สำหรับคนไทยเราคุ้นเคยกันเป็นดี เพราะเป็นวัดที่อยู่ด้านหลังเหรียญ 5 บาทนั่นเอง

เปิดประวิติความเป็นมา วัดเบญจมบพิตรฯ

จากที่ เว็บ หวยสด เรานั้นศึกษามาไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม เดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไทรทอง เดิมทีเป็นวัดราษฎร หลังจากปราบกบฏ พระองค์เจ้าพนมวันพร้อมพระอนุชาและพระขนิษฐาร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกันอีก 4 พระองค์ มีพระประสงค์ที่จะร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแหลม และสร้างพระเจดีย์เรียงไว้หน้าวัด 5 องค์ ภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใหม่ว่า วัดเบญจบพิตรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย 5 พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์ ต่อมาเมื่อมีการสร้างสวนดุสิต รัชกาลที่ 5 ทรงทำผาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่ แลพระราชทานามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม อันหมายถึง วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5

เปิดประวิติความเป็นมา
เที่ยววัดดูประวิติ วัดเบญจมบพิตรฯ วัดสำคัญของรัชกาลที่ 5 1

ข้อมูลทั่วไปที่น่าสนใจและควรเรียนรู้

วัดเบญจมบพิตร ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาโดยมีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้างศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยโบราณที่มีความวิจิตรงดงามและเป็นระเบียบ ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่มีการวางแปลนแผนผังที่ดีที่สุดวัดหนึ่ง ทั้งยังประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลี เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในชื่อ “Marble temple” พระประธานของวัดจำลองมาจากพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก บริเวณพระระเบียงด้านหลังพระอุโบสถเรียงรายด้วยพระพุทธรูปโบราณปางต่าง ๆ 52 องค์ 

ศาลาสี่สมเด็จสิ่งก่อสร้างสำคัญของวัด

ศาลาสี่สมเด็จเป็นศาลาจตุรมุขพื้นศิลา มีหลังคาประดับด้วยช่อฟ้าใบระกา สร้างขึ้นจากพระราชทรัพย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอร่วมพระราชชนนีอีก 3 พระองค์ พระราชทานนามศาลาแห่งนี้ว่า ศาลาสี่สมเด็จ ไว้เป็นที่พักผ่อนสำหรับพระสงฆ์และสามเณร ปัจจุบันศาลาสี่สมเด็จใช้เป็นหอกลอง บริเวณหน้าบันทั้ง 4 ด้านได้จำหลักลายไทยเป็นตราประจำพระองค์ของแต่ละพระองค์ไว้

สิ่งก่อสร้างสำคัญของวัด
เที่ยววัดดูประวิติ วัดเบญจมบพิตรฯ วัดสำคัญของรัชกาลที่ 5 2

พระที่นั่งทรงธรรมมีศักดิ์เป็นรองพระที่นั่งดุสิต

พระที่นั่งทรงธรรม นี้มีลักษณะเป็นตึก 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูนตลอด พื้นชั้นล่างและบันไดปูหินอ่อน ชั้นบนปูด้วยไม้ มีหลังคา 2 ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบสี มีช่อฟ้าใบระกาลงรักปิดทองทึบ ที่หน้าบันทั้ง 4 ด้านจำหลักภาพำคัญๆต่างๆ มีการปิดทองประดับกระจก ภายในส่วนผนังเสมอกรอบหน้าต่าง ประกบแผ่นหินอ่อนสีขาว เสาเขียนลายรดน้ำเทพนม ตั้งธรรมาสน์กลางห้อง ด้านใต้กั้นพระฉากดีบุกฉลุลายไทยเทพนมและกุมภัณฑ์ เพื่อเป็นที่ประทับของฝ่ายใน ปัจจุบันใช้ในกิจกรรมของวัด ตั้งพระศพหรือศพบุคคลสำคัญของชาติ ซึ่งศาลาแห่งนี้มีศักดิ์เป็นรองจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เท่านั้น

ขอพรพระพุทธชินราชจำลองในพระอุโบสถ

นักท่องเที่ยวต่างรู้จักในนาม “The Marble Temple” หรือ“วัดหินอ่อน” เนื่องจาก พระอุโบสถ พระระเบียง ประดับด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี และเป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ พระอุโบสถเป็นแบบจตุรมุข ด้านในปูหินแกรนิตสีชมพูอ่อนและสีเทา ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2444 เป็นพระนั่งสมาธิราบ ปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย ซึ่งจำลองจากองค์จริงที่จังหวัดพิษณุโลก ประดิษฐาน ณ พระแท่นรัตนบัลลังก์ ซุ้มมุขด้านตะวันตกประดิษฐาน พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ปิดทอง ที่นี่จึงเป็นวัดที่มีความสวยงามมากที่สุดวัดหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เที่ยววัดดูประวิติ วัดเบญจมบพิตรฯ วัดสำคัญของรัชกาลที่ 5 3

แนะนำการเดินทางสู่แหล่งศาสนสถาน

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา ในเขตดุสิต ไม่ไกลจากพระบรมรูปทรงม้า นักท่องเที่ยวที่มาด้วยรถส่วนตัว สามารถนำรถมาจอดบริเวณหน้าวัดได้ โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย และจะมีคนดูแลคอยโบกรถให้ในบริเวณหน้าวัด huaysod ท่านสามารถให้เงินเป็นสินน้ำใจได้ตามความเหมาะสมได้ สำหรับคนไทยเข้าชมได้ฟรี แต่สำหรับชาวต่างชาติจะมีค่าดูแลคนละ 50 บาท

**ใต้พุทธบัลลังก์พระพุทธชินราช(จำลอง) จะมีพระบรมอัฐิแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบรรจุอยู่ นอกจากนี้ยังมีคลังรูปภาพต่างๆ ภายในวัด และเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถชมพระพุทธรูปในปางต่าง ๆได้ แนะนำช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าชมวัดแห่งนี้ คือเดือนกุมภาพันธ์/ เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีการจัดงานเทศกาล

ที่นี่เป็นวัดที่มีความสวยงามมากที่สุดวัดหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแวะเวียนมาชมความสวยงามของวัด เบญจมบพิตรดุสิตวนารามแห่งนี้ไม่ขาดสาย หวยสด รู้แล้วสายมูอย่างเราต้องไม่พลาด ต้องรีบหาโอกาสมาแวะเวียนกราบไหว้ขอพร/ ขอโชคขอลาภกันสักครั้ง “สวัสดี”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ร้านดังจังหวัดชลบุรี ท่องเที่ยวพักผ่อน

ร้านดังจังหวัดชลบุรี ท่องเที่ยวพักผ่อน ขึ้นชื่อว่า

ผลฮานอยวีออนไลน์ ผลออนไลน์ฟรี

ผลฮานอยวีออนไลน์ ผลออนไลน์ฟรี หวยออนไลน์ สามารถลงท

ไฮโลออนไลน์ เล่นง่าย กำไรดี

ไฮโลออนไลน์ เล่นง่าย กำไรดี มาแนะนำเกมออนไลน์กันอี

ผลหวย ออนไลน์ แทงไม่อั้น

ผลหวย ออนไลน์ แทงไม่อั้น เล่นหวยไปกับเรา เล่นเว็บต

แทงหวยสดรัฐบาลไทย เช็คฟรีออนไลน์

แทงหวยสดรัฐบาลไทย เช็คฟรีออนไลน์ เล่นหวย ซื้อหวย เ

ที่เที่ยวเรณูนคร เที่ยวนครพนม

ที่เที่ยวเรณูนคร เที่ยวนครพนม สถานที่ท่องเที่ยวโดด

เว็บหวยสด เว็บแทงหวยยอดนิยมอันดับ 1 ประจำปี 2021 เว็บหวยสด คือเว็บแทงหวย ที่โดดเด่นในเรื่องของการบริการ และเป็นเว็บหวยออนไลน์ ที่มีหวยเปิดตลาดให้บริการ มากที่สุดในประเทศ

เรื่องเด่นหวยสด

หวยยอดนิยม