หวยสด, เว็บหวยสด, เว็บแทงหวย, แทงหวย

เข้าแทงหวย

วิธีแก้ดวงชะตา คนเกิดวันอาทิตย์ด้วยตัวเอง

ธีแก้ดวงชะตา-คนเกิดวันอาทิตย์ด้วยตัวเอง

วิธีแก้ดวงชะตา คนเกิดวันอาทิตย์ด้วยตัวเอง วันนี้ หวยสด นำวิธีแก้ดวงชะตามาฝาก 7 วิธี ให้สมาชิกที่เกิดคนวันอาทิตย์ ด้วยตัวเอง รู้ถึงวิธีแก้ดวงให้ดี ให้ปัง ให้รุ่ง ให้รวย ด้วยตัวเองมาให้กับสมาชิก เว็บหวยสด จะมีวิธีอะไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

ในยุคปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคมากมายหลาย ท่านทั้งเก่ง ทั้งขยัน อดทนแต่ก็ยังคงไปไม่ถึงฝัน พบเจอปัญหาเข้ามากระทบ อยู่ตลอดเวลาจนท้อ เว็บ แทงหวยสด จึงตั้งใจทำบทความนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นเสมือนคัมภีร์เสริมดวงชะตาแก่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี เพื่อเป็นตัวช่วย ส่งเสริมดวงชะตาให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ชีวิตรุ่งเรืองก้าวหน้า มั่นคง สมาชิก เว็บ หวยสด ทุกท่าน ลองนำไปปฏิบัติตามบทความที่ เว็บแทงหวย สดได้นำเสนอ แล้วทุกท่านจะไม่เสียใจที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาอ่านบทความนี้

วิธีแก้ดวงชะตา คนเกิดวันอาทิตย์ด้วยตัวเอง

เคล็ดวิธีเสริมดวงชะตา

  • เคล็ดวิธีที่ 1 ปรับแก้ดวงชะตาด้วยพระพุทธรูป

พระพุทธรูปประจำคนเกิดวันอาทิตย์ คือ พระพุทธรูปปาง ถวายเนตร สวดวันละ 6 จบ จะช่วยเสริมความเป็น สิริมงคล ความสุขความเจริญในชีวิตให้เกิดขึ้น บทสวดบูชาพระประจำวันอาทิตย์ อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณ โณ ปะฐะวิปปะภาโส ตั้ง ตั้งนะมัสสามิ หะริสสะ วัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุต ตา วิหะเรม ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละ ยัน ตุ นะมัตถุ พืทธานัง นะมัตถโพธิยา, นะ โม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

วิธีแก้ดวงชะตา คนเกิดวันอาทิตย์ด้วยตัวเอง

บทสวดแบบย่อ “อะ วิช สุนุส สา นุตติ”

  • เคล็ดวิธีที่ 2 ปรับแก้ดวงชะตาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเกิดวันอาทิตย์ควรไปสักการบูชา เพื่อ เสริมดวงชะตาได้แก่ พระแก้วมรกต ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เทพเจ้า กวนอู พระสยามเทวาธิราช พระศิวะ โดยให้สักการะในวันพุธจะ เป็นบุญกุศลอย่างแรง นำมะพร้าว หรือไข่ไปถวาย แล้วลามา รับประทานเสริมชะตาบารมี เป็นสิริมงคล จะทำให้เจ้าชะตามี ชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ควรมีพระแก้วมรกต เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 พระ แม่ลักษมี หรือพระโพธิสัตว์กวนอิมไว้กราบไหว้บูชา โดยการ บูชาพระแก้วมรกตจะทำให้เจ้าชะตาพบเจอความสำเร็จในชีวิต เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 จะช่วยส่งเสริมเรื่องธุรกิจการค้า ให้ทำมาค้า ขึ้น พระแม่ลักษมี จะช่วยส่งเสริมเรื่องการเงิน ร่ำรวยมั่งคั่ง และ พระโพธิสัตว์กวนอิม จะนำพามาซึ่งความสุข ความเจริญรอบด้าน

  • เคล็ดวิธีที่ 3 ปรับแก้ดวงชะตาด้วยเครื่องราง

ควรมีรูปปั้นราชสีห์ ครุฑ หรือนกอินทรี โดยนำไปตั้งไว้ ทางทิศใต้ เพื่อเสริมดวงให้มีเดช อำนาจ ชนะเหล่าศัตรูหมู่มาร

  • เคล็ดวิธีที่ 4 ปรับแก้ดวงชะตาด้วยการทำบุญ
วิธีแก้ดวงชะตา คนเกิดวันอาทิตย์ด้วยตัวเอง

เนื่องจากท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ตามหลักทักษาพยากรณ์จะ มีคาวศุกร์ (6) เป็นกาลี ส่งผลให้จะต้องเผชิญกับวิบากเกี่ยวกับ ความสุข ความรัก ครอบครัว รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับมดลูก นิ่ว ไต ต่อมลูกหมาก ทางเดินปัสสาวะ จึงบรรเทากรรม เสริมดวง ชะตาด้วยการทำบุญด้วย 1. ทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นประจำ 2. ถวายผ้าอาบน้ำฝน หรือผ้าไตรจีวร 3. ทำบุญเลี้ยงพระ และใส่บาตรเป็น ประจำ 4. บริจาคเสื้อผ้า อาหารแก่คนยากจน 5. บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 6. ถวายแจกันคู่ เชิงเทียนคู่ให้แก่วัด

  • เคล็ดวิธีที่ 5 เสริมดวงชะตาด้วยสีสัน

สีสันจากเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้เป็นอีกจุดที่จะช่วยเสริม สง่าราศีให้กับเราได้ สิ่งของเหล่านี้ล้วนบ่งบอกถึงรสนิยม สถานะภาพทางสังคม ก่อเกิดการยอมรับ แม้จะไม่ได้มั่งมีร่ำรวย ไม่ได้สวมใส่ ใช้ของดียี่ห้อดัง แต่เราทุกคนสามารถนำสีเข้ามาช่วย ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้าน โชคชะตา

วิธีแก้ดวงชะตา คนเกิดวันอาทิตย์ด้วยตัวเอง
  • เคล็ดวิธีที่ 6 เสริมดวงชะตาด้วยวันและอักษรมงคล

จะเดินทางไปไหน นัดหมาย ติดต่องานอะไรให้สำเร็จ ให้ ยึดถือวันและทิศมงคล ดังนี้ วันดีเป็นมงคล วันที่ช่วยส่งเสริมด้านอำนาจบารมี คือ วันอังคาร วันที่เสริมด้านการเงิน โชคลาภ คือ วันพุธ วันที่ช่วยส่งเสริมดีเช่นคนช่วยเหลือสนับสนุน เมตตา รักใคร่ คือ วันเสาร์ ให้งดเว้นวันศุกร์ จะก่อให้เกิดอุปสรรคปัญหาในชีวิต

อักษรมงคล

อักษรเหล่านี้เราเอาไว้พิจารณาเวลาจะตั้งชื่อ หรือติดต่อ ประสานงานกับใคร
อักษรที่เสริมอำนาจ วาสนา บารมี คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ อักษรที่เสริมโชคลาภ เงินทอง คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อักษรที่จะช่วยให้ได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุน เมตตา รักใคร่ คือ ย ร ล ว
อักษรต้องห้าม ศษ ส ห ฬ ฮ

  • เคล็ดวิธีที่ 7 เคล็ดลับพลิกชีวิต

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์สามารถบรรเทากรรม ให้เบาบางลง ได้ พร้อมสร้างบุญบารมีเพื่อพลิกชะตาชีวิต ได้ดังนี้ วิธีปฏิบัติ: ให้ท่านเลือกทำบุญใส่บาตรในวันเสาร์ จากนั้นไปซื้อ ปลาเป็นๆในตลาดจำนวน 21 ตัว ปล่อยลงน้ำ แล้วกรวดน้ำทันที พร้อมพูดว่า

“ขอผลบุญที่ข้าพเจ้า ได้ทำบุญใส่บาตรพระและ ปล่อยชีวิตสัตว์ในวันนี้จงมีแด่เทวดาประจำวันศุกร์ และเจ้ากรรม นายเวรของข้าพเจ้า หากท่านทั้งหลายได้รับผลบุญของข้าพเจ้า แล้ว ได้โปรดงดโทษทั้งปวงที่จะบังเกิดกับดวงชะตาของข้าพเจ้า ด้วยเทอญ”

เป็นยังไงบ้างคะ อ่านมาถึงตรงนี้ เว็บแทงหวย สด หวังว่าบทความนี้ คงมีประโยชน์กับ ทุกท่านมากๆ ในสภาวะปัจจุบันที่เราทุกคนกำลังปากกัดตีนถีบ สิ่งเหล่านี้ที่ทุกท่านได้อ่าน เว็บ หวยสด เชื่อว่าจะเป็นกุญแจสำคัญให้สมาชิกทุกท่านได้ก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะ


หากท่าน มีความสนใจ ที่จะเป็นสมาชิกเว็บ huaysod ท่านสามารถสมัครสมาชิก เว็บหวยสดได้ง่ายๆ โดยคลิกที่ สมัครสมาชิก

อ่านบทความอื่นๆของหวยสด

วิธีแก้ดวงชะตา คนวันพฤหัสบดีด้วยตัวเอง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สถิติดาวโจนส์ ย้อนหลัง 5 งวดล่าสุด ออกอะไรบ้าง

สถิติดาวโจนส์ 5 งวดย้อนหลังที่ผ่านมานั้นมีเลขอะไรบ

สถิติหวยรัฐบาล ออกอะไรบ้าง 5 งวดล่าสุด

หวยสด ว่าต้องมีคอหวยที่อยากรู้ว่า สถิติหวยรัฐบาล ท

ผลหวยออนไลน์ หวยหุ้นอินเดีย งวดวันที่ 25 09 66 ออกอะไร

วันนี้ huaysod จะพาคอหวยที่อยากรู้ว่า ผลหวยออนไลน์

ผล หวยต่างประเทศ หวยลาว Extra ออกอะไร งวด 24 09 66

ผล หวยต่างประเทศ ออกอะไรบ้างเมื่อวันที่ 24 / 09 /

หวยหุ้นรัสเซียแทงไหนดี บทความนี้มีคำตอบ

หวยสด จะมาช่วยแนะนำให้คอหวยได้รู้ว่า หวยหุ้นรัสเซี

หวยลาวสตาร์ออกเมื่อไหร่ ปิดรับตอนไหน

นักเสี่ยงโชคที่กำลังหาคำตอบอยู่ว่า หวยลาวสตาร์ออกเ

เว็บหวยสด เว็บแทงหวยยอดนิยมอันดับ 1 ประจำปี 2021 เว็บหวยสด คือเว็บแทงหวย ที่โดดเด่นในเรื่องของการบริการ และเป็นเว็บหวยออนไลน์ ที่มีหวยเปิดตลาดให้บริการ มากที่สุดในประเทศ

เรื่องเด่นหวยสด

หวยยอดนิยม