หวยสด, เว็บหวยสด, เว็บแทงหวย, แทงหวย

เข้าแทงหวย

การบูชาพระราหู

การบูชาพระราหู

การบูชาพระราหู วันนี้ เว็บหวยสด มีวิธีการบูชาพระราหู และการวิธีการไหว้ดาวราหูที่ถูกต้อง รวมไปจนถึงความเป็นมาของพระราหู จนไปถึงบทสวดบูชา และวิธีการไหว้ตลอดจนของไหว้พระราหูมาฝากกันครับ หากพร้อมแล้วตาม เว็บหวยสด ไปดูกันเลย

การบูชาพระราหู
การบูชาพระราหู 1

การบูชาพระราหู

เป็นอสูรและเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งตามคติของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ แต่ในทางดาราศาตาร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวดวงอื่นๆ แต่เป้นจุดตัดขาดขึ้นระหว่าง ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ ถ้าจุดตัดนี้อยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา-จันทรุปราคา หรือที่เรียกกันว่า ราหูอมอาทิตย์และราหูอมจันทรฺ์

พระราหุในพุทธศาสนา คัมภีร์อนาคตวงศ์ระบุไว้ว่า พระสมณโครมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 10 พระองค์ในอนาคตให้แก่พระสารีบุตรเถระ ความโดยย่อคือ องค์พระศรีอาริยเมตไตรยจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าปฐมที่ 1 และ อสุรินทราหู จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงนามว่า พระนารหะ

ดาวราหูไม่ได้เป็นดวงดาวที่น่ากลัวเสมอไป บางครั้งจะส่งให้ผลในเรื่องโชคลาภด้วย สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการไหว้ราหุนั้นคือ เป้นการเตือนสติตัวเองให้ระมัดระวังความคิดและการตัดสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ ก็มตาม ควรใช้สติปัญญาเพื่อให้เกิดทางสว่างในใจ และดาวราหูก็จะส่งผลให้ชีวติของเรามีความรุ่งโรจน์และความสำเร็จ

ปกติเรานิยมไหว้พระราหูทุกวันพุธกลางคืน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางดึก สามารถทำบุญตามกำลังตัวเลขพระราหูคือเลข 8 และเลข 12 ใน ช่วงที่สะดวก เช่น ใส่บาตรพระสงฆ์ 8 หรือ 12 รูปในตอนเช้า หรือถวายสังฆทานตอนกลางวัน ด้วยสิ่งของที่เกี่ยวกับแสงสว่าง เช่น บริจากค่าไฟ หลอดไฟ เติมนัำมันตะเกียง ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษา หรือถัาจะไหว้พระราหูที่บ้านสามารถทำได้ในช่วงเวลาหลังจาก 18.00 น.เป็นต้นไป

นอกจากนั้นช่วงที่เกิดปรากฏการณ์อุปราคา ทั้งสุริยุปราคาและจันทรุปราคา แนะนำให้สวดมนต์ด้วยบทบูชาพระราหู พระคาถาสุริยะบัพพา และพระคาถาจันทบัพพา

การบูชาพระราหู
การบูชาพระราหู 2

ของไหว้พระราหู

ดาวราหูมีเลข 8 เป็นสัญลักษณ์ และมีกำลังเท่ากับ 12 ดังนั้นสามรถจัดของไหว้ 8 หรือ 12 อย่างแล้วแต่ศรัทธา ของไหว้ควรประกอบไปด้วย

1.ไก่ดำต้ม

2.ปลาดุกย่า

3.เหล้าดำ

4.กาแฟดำ

5.เฉาก๊วย

6.น้ำโค้ก(หรือน้ำอื่นที่เป็นสีดำ)

7.ซุปไก่

8.งาดำ

9.ถั่วดำ

10.ข้าวเหนียวดำ

11.สาหร่ายดำ

12.ไข่เยี่ยวม้า

สาเหตุที่ไม่ระบุของไหว้ เพราะชื่อว่าในแต่ละพื้นที่ไม่สามารถหาของได้เหมือนกัน บางอย่างอาจถูกหรือแแพงกว่า ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดคือไหว้ของที่หาได้สะดอกและเหมาะสมกับเงิน ส่วนจำนวนธูปให้ใช้ตามจำนวนของที่ไหว้ เช่น ไหว้ 8 อย่างก็ใช้ธูป 8 ดอก

ขั้นตอนการไหว้พระราหู

ทิศในการไหว้ ให้หันหน้าไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และ ควรไหว้กลางแจ้ง ตั้งนธม 3 จบ ตามด้วยบทสวดดังนี้

บทสวดบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาภาภิคิโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนะ ภีโต ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

พระคาถาสุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ

โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ

โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติ

พระคาถาจันทบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง

มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ

กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกา

กล่าวคำถวายเครื่องสังเวยพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปปผัง

สัการะวัทะนัง สุปะพะยัญชะนะ

สัมปันนัง โภชะ นานัง

สาลีนั้ง สะปะริวารั อุทะกังวะรัง

อาคัจฉันตะ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา

หิตายะ สุขายะ พระหูเทวา

มะหิทธิกา เตปิด อัมเห

อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ

เยนะ สุเขมะจะ

คาถาบูชาพระราหู (สวด 12 จบ)

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

ข้าพเจ้า (ชื่อนามสกุล) ขอบูชาพระราหูด้วยของดำ (8 หรือ 12) อย่าง ขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใดๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก้ข้าพเจ้าด้วยเทอญ(อธิษฐานเรื่องอื่นๆได้ตามปราถนา)

การลาของไหว้และการทำบุญเสริมสิริมงคล

เมื่อธูปใกล่้หมดควรลาของไหว้แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล และก่อนรับประทานแต่ละอย่างต้องท่องคาถา ” คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ” หลังจากไหว้พระราหูแล้ว ควรทำบุญดังนี้

1.ใส่บาตรพระสงฆ์ 8 หรือ 12 รูป

2.ทำบุญ ถวายสังฆทานหรือทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่าง เช่น บริจากค่าไฟ หลอดไฟ เติมน้ำมันตะเกียง บริจาคหนังสือ

3.สวดมนต์ ทำสมาธิเป็นประจำทุกวันพุธกลางคืน แล้วทางคาถาบูชาพระราหู 12 จบ

หากบูชาพระราหูเป็นประจำ จะเกิดความร่ำรวย และมีความสำเร็จในกิจการต่างๆ และยังช่วยให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง หรือแต่แม้แต่การเสียงโชคด้วยครับ

และนี่คือ คาถาบูชาพระราหู ที่ เว็บหวยสด แนะนำให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบกันครับ สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในบทาความหน้านะครับ

เว็บแทงหวย สมัครสมาชิกซื้อหวยออนไลน์จ่ายสูงสุดบาทละ 800 หวยสด มีหวยออนไลน์ทุกประเภทให้เลือกเล่น ไม่ว่าจะเป็น หวยรัฐบาลไทย หวยยี่กี หวยฮานอยหวยลาว, และหวยหุ้น อีก 13 ประเทศ พร้อมอัตราการจ่ายดีที่สุดในประเทศไทย มีหนึ่งบาทก็เเทงหวยได้ง่ายๆ สมัครสมาชิก

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

คอหวยห้ามพลาด! สมัครแทงหวยสด เล่นหวย 3 รัฐ ได้ไม่อั้น

วันนี้ สมัครแทงหวยสด จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของ ห

แทงหวยลาวHD ไม่มีขั้นต่ำ มีเครดิตแค่บาทเดียวก็รวยได้

ใครที่อยากหาเว็บหวยออนไลน์เพื่อ แทงหวยลาวHD บทความ

หวยสด เว็บซื้อหวยฮานอยกาชาด ระบบลื่นไหล ไม่มีสะดุด

บทความวันนี้จะมาช่วยให้ใครที่กำลังอยากหา เว็บซื้อห

สมัครแทงหวยไทย เว็บหวยสด ไม่ต้องกลัวเลขอั้น

มีคอหวยคนไหนที่กำลังมองหาเว็บ สมัครแทงหวยไทย กันอย

แทงหวยฮานอยรายวัน ฮานอยสามัคคี ได้ไม่มีอั้น

ใครที่สงสัยว่า หวยฮานอยรายวัน ที่มีชื่อว่า หวยฮานอ

หวยฮานอยทีวี แทงไม่มีขั้นต่ำ จ่ายเต็ม โอนไว

คงมีนักเสี่ยงโชคไม่น้อยที่อยาก แทงไม่มีขั้นต่ำ หวย

เว็บหวยสด เว็บแทงหวยยอดนิยมอันดับ 1 ประจำปี 2021 เว็บหวยสด คือเว็บแทงหวย ที่โดดเด่นในเรื่องของการบริการ และเป็นเว็บหวยออนไลน์ ที่มีหวยเปิดตลาดให้บริการ มากที่สุดในประเทศ

เรื่องเด่นหวยสด

หวยยอดนิยม