หวยสด, เว็บหวยสด, เว็บแทงหวย, แทงหวย

เข้าแทงหวย

การบูชาผีบ้านผีเรือน

การบูชาผีบ้านผีเรือน

วันนี้ เว็บหวยสด จะขอพาสมาชิกทุกท่านไปรู้จัก การบูชา ผีบ้านผีเรือน ซึ่งสำหรับคนไทยให้ความเคารพศรัทธามาแต่โบราณแล้ว กล่าวกันว่า “ผีบ้านผีเรือน” นั้นมีความแตกต่างจากผีทั่วไป โดยเฉพาะเป็นวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าบ้านให้ความเคารพ กราบไหว้บูชา ที่สำคัญเป็นวิญญาณที่ปกปัก คุ้มครองผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านนั่นเอง

การบูชาผีบ้านผีเรือน
การบูชาผีบ้านผีเรือน 1

ความเชื่อในเรื่อง ผีบ้านผีเรือน

สำหรับความเชื่อในการนับถือผีบ้านผีเรือน เป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่ชาวนครไทยได้รับสืบทอดมาจากปู่ย่าตายายบรรพบุรุษ เท่าที่ทราบมาก็เป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่คนไทย สิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ เพราะด้วยระบบครอบครัวมีความผูกพันกันอยู่มาก (ยิ่งถ้าเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนก็ยิ่งแล้วใหญ่) สิ่งใดที่บรรพบุรุษทำไว้ก็จะพากันทำตามเชื่อว่ากระทำแล้วทำให้สังคมหรือบุคคลในครอบครัวปกติสุข

การเรียก ผีบ้านผีเรือน

คนไทยเรียกผีบ้านผีเรือนว่า “ผีพ่อเฒ่าเจ้าเรือน”, “ผีพ่อเฒ่าใหญ่” หรือ “ผีเหย้าผีเรือน” ผีเหล่านี้เป็นผีบรรพบุรุษที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับลูกหลานที่เสียชีวิตไปแล้ว เช่น ปู่ย่าตายายทั้งหลาย ผู้ที่นับถือผีเรือนให้การกราบไหว้อยู่ก็เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยจะทำหิ้ง ขนาด 1-2 ฟุตขึ้นมาเพื่อนำมาวางของใช้ของบรรพบุรุษ เช่นพระห้อยคอ หนังสือ เสื้อผ้า ฯลฯ การไหว้ผีอย่างนี้คนไทยเชื่อว่าถ้าปีใดไม่ทำพิธีเซ่นไหว้ ผีบ้าน ผีเรือน ผีบรรพบุรุษจะมารบกวนคนในบ้านให้เจ็บป่วย สามีภรรยาก็จะทะเลาะกัน เด็กเล็กจะร้องให้ทั้งคืน ถ้าครอบครัวใดทำพิธีเซ่นไหว้จะมีแต่ ความสุขความเจริญว่ากันอย่างนั้น

การบูชาผีบ้านผีเรือน
การบูชาผีบ้านผีเรือน 2

การบูชาผีบ้านผีเรือน

การจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือนจึงมักจะให้ผู้สูงอายุที่มีอาวุโสมากที่สุดในบ้านเป็นผู้ทำพิธีด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ผู้สูงอายุมีความหมายต่อลูกหลานเป็นการให้ความสำคัญแก่ผู้ควรเคารพเป็นการแสดงความกตัญญูต่อทั้งผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและผู้ที่ยังอยู่ ผลของการไหว้ผีจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติทุกคนความรู้สึกโดดเดี่ยวจึงไม่มี ทำให้ลูกหลานมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตน สิ่งนี้น่าจะเป็นจุดประสงค์สำคัญที่สุดของการกราบไหว้

การเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือนนี้นิยมกระทำใน วันตรุษ, วันสารท , วันเกิดของบรรพบุรุษ , วันเอาข้าวขึ้นยุ้งฉาง , วันรับขวัญ โดยผู้ที่ทำพิธีจะเลือกเอาวันใดวันหนึ่งทำการเซ่นไหว้ บางบ้านจะเซ่นด้วยอาหารคาวหวาน ที่บรรพบุรุษชอบ บางบ้านก็เซ่นด้วย หัวหมู ,ไก่ , หมาก , พลู , ขนม , บุหรี่ , เหล้า ดอกไม้ หรือของที่บรรพบุรุษชอบ แล้วจุดเทียนผู้ทำพิธีจะจุดธูปบอก กล่าวผีบ้านผีเรือนว่า

“ลูกหลานเอาของ…………(ชื่อบรรพบุรุษ) มาเซ่นไหว้เชิญมารับประทานและขอให้คุ้มครอง………..(ชื่อของคนในบ้าน) ให้อยู่ดีกินดีและร่ำรวย”

บางครั้งหากบ้านใดมีคนป่วยหรือมีความทุกข์ ต้องการให้ผีเรือนมาช่วย ก็อาจจะเซ่นไหว้ และเมื่อหายทุกข์หรือหายป่วย จะต้องเซ่นไหว้หรือแก้บนตามที่บอกกล่าวผีบ้านผีเรือนไว้ จริง ๆแล้วหากมองตามจุดประสงค์หลักที่ทำก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ที่คนเราจะยังให้การนับถือ พระภูมิเจ้าที่หรือผีบรรพบุรุษเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเสียด้วยซ้ำ บางคนที่ไม่เคยเห็นก็ยังไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงและว่ามันผิดไม่น่าจะไปหลงงมงายหรือทำให้สิ้นเปลืองส่วนคนที่มีความเชื่ออยู่ในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วก็จะเห็นว่ามันถูกเป็นเรื่องที่สมควรทำ

จะเห็นได้ว่า ผู้ที่กระทำพิธีบูชาหรือผู้ที่เป็นผู้ทำหน้าที่ตั้งศาลเป็นเจ้าพิธีข้อแม้ในการจะเป็นก็ต้องเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมที่สะอาดอยู่เสมอจึงจะเป็นกันได้ถือเป็น อุบายในการดำรงตนให้อยู่ในศีลที่ดีอย่างหนึ่ง ดังนั้นแม้ใน พระพุทธศาสนาจะไม่ได้กล่าวให้การยอมรับเรื่องเหล่านี้โดยตรงแต่ก็ไม่ได้มีข้อห้ามปรามว่าการกราบไหว้บูชาพระภูมิเจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรือนเป็นเรื่องที่ผิดอะไร

การสร้างบุญและการอนุโมทนาบุญ

การทำบุญสร้างบุญที่สำคัญข้อหนึ่งใน หลักการทำบุญของบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการข้อที่ว่า บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ (ปัตติทานมัย) ข้อนี้ก็สามารถนำมาใช้ได้และสร้างบุญได้จริงแม้จะเป็นการผสมผสานความเชื่ออื่น ๆ ก็ตาม จากที่พิจารณาทั้งหมดทั้ง พระภูมิซึ่งเป็นเทวดาระดับหนึ่ง เจ้าที่ก็เป็นวิญญาณ หรือผีบ้านผีเรือนก็คือโอปปาติกะที่ยังมีความผูกพันกับผู้ที่อยู่อาศัยในที่แห่งนั้นหากจะทำการบูชาท่านไม่ว่า ใครจะปฏิบัติอย่างไร จุดธูปกี่ดอก หรือถวายเครื่องสังเวยอะไรก็ตามก็ทำไปตามพิธีกรรมและความเชื่อของแต่ละบุคคล

สิ่งสำคัญก็คือ การอุทิศโมทนาบุญไปให้ท่านเหล่านั้น บอกให้ท่านเหล่านั้นทราบ เมื่อท่านทราบแล้วจะได้โมทนาบุญคุณความดีต่อไปแล้วไปเกิดยังภพใหม่ที่สูงกว่าและมีความสุขมากขึ้นไปกว่านี้ ตามหลักการทำบุญของเหล่าเทวดาและโอปปาติกะผู้ไม่มีกายเนื้อที่จะสามารถทำบุญเองได้ สำหรับท่านที่ยังไม่รู้วิธีการบูชาที่ถูกต้องถูกหลักนั้น ขอให้สบายใจได้เพราะต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของเคล็ดวิธีการบูชาที่ได้ผลและพิสูจน์มาแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณ

การบูชาผีบ้านผีเรือน
การบูชาผีบ้านผีเรือน 3

ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

อีกหนึ่งศรัทธาความเชื่อที่ดูคล้ายหรือใกล้เคียงกัน…“วิธีไหว้เจ้าที่กลางบ้าน” เพื่อความสุขสงบ ร่มเย็น หรือหวังไปไกลๆ… “อยู่แล้วรวย” โดยยึดหลักใหญ่คร่าวๆ 3 ประการ คือ จุดธูป 5 ดอก ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน, เตรียมเครื่องไหว้ ผลไม้มงคล, มุ่งหวังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย รายละเอียดที่สามารถนำไปปรับใช้กันได้อย่างเช่น เทียน 1 คู่, ธูป 5 ดอก, น้ำ 1 แก้ว, ดอกดาวเรืองหรือพวงมาลัย ส่วนผลไม้มงคลก็แล้วแต่ความสะดวกหาได้ง่าย เช่น ส้ม กล้วย องุ่น ทับทิม ฯลฯ

สำหรับวิธีการไหว้นั้น “ผู้ไหว้” จะต้องหันหน้าเข้าบ้านและหันหลังให้กับประตูบ้าน และให้นำของไหว้ทั้งหมดจัดวางไว้บนผ้าขาว จากนั้นก็จุดธูปเทียนบูชา พร้อมกล่าวคำขอขมา

…ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง วันนี้วันดีของข้าพเจ้า… บอกบ้านเลขที่ ใครเป็นเจ้าของ ชื่อ…นามสกุล เราจะทำการขอขมากรรมแก่ท่าน หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดพลาดไป ตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งที่รู้และไม่รู้ก็ดี ขอท่านเมตตาและอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้า และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าที่อยู่บ้านเลขที่…หลังนี้อย่างมีความสุข ราบรื่นเงินทองไหลมาเทมา หรือ…จะขอพรอื่นๆได้ตามที่ใจปรารถนาก็ว่ากันไป

เป็นยังไงกันบ้างสำหรับข้อมูล การบูชา ผีบ้านผีเรือน ที่ เว็บหวยสด ได้นำมาแบ่งปันให้ทราบกันในวันนี เว็บหวยสด ขอแนะนำสมาชิกทุกท่านในเรื่องการไหว้และบูชา ให้ทำเท่าที่ไหว ศรัทธากันอย่างมีเหตุมีผล อย่าทำเพื่อหวังผลสูงสุด หากแต่ทำไปเพื่ออย่างน้อยๆก็ความสบายใจของตนเองและคนในครอบครัว ยิ่งในยามวิกฤติหนักรอบด้านเช่นนี้ ที่พึ่งทางใจที่ทำให้จิตใจเข้มแข็ง ให้ฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด…จะได้ผลมากน้อยอย่างไรก็ว่ากันไป ดีกว่านั่งๆนอนๆอยู่เฉยๆครับ สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่ในบทความหน้า ขอบคุณครับ

เว็บแทงหวย สมัครสมาชิกซื้อหวยออนไลน์จ่ายสูงสุดบาทละ 800 หวยสด มีหวยออนไลน์ทุกประเภทให้เลือกเล่น ไม่ว่าจะเป็น หวยรัฐบาลไทย หวยยี่กี หวยฮานอยหวยลาว, และหวยหุ้น อีก 13 ประเทศ พร้อมอัตราการจ่ายดีที่สุดในประเทศไทย มี หนึ่งบาก็เเทงหวยได้ง่ายๆ สมัครสมาชิก

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

เว็บหวยสด เว็บแทงหวยยอดนิยมอันดับ 1 ประจำปี 2021 เว็บหวยสด คือเว็บแทงหวย ที่โดดเด่นในเรื่องของการบริการ และเป็นเว็บหวยออนไลน์ ที่มีหวยเปิดตลาดให้บริการ มากที่สุดในประเทศ

เรื่องเด่นหวยสด

หวยยอดนิยม

รวมสล็อตออนไลน์ทุกค่าย