หวยสด, เว็บหวยสด, เว็บแทงหวย, แทงหวย

เข้าแทงหวย

วัดงามกรุงเก่า

วัดงามกรุงเก่า

วัดงามกรุงเก่า วันนี้ เว็บหวยสด จะพาสมาชิกทุกท่านไปเที่ยวชม วัดงามกรุงเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา กันครับ ซึ่งในวันนี้ทางเราจะพาไปรู้จักกับ 6 วัด ซึ่งมาความสวยงามไม่แพ้ใครและยังเป็นวัดที่ผู้คนนิยมไปไหว้พระทำบุญกันด้วยนะครับ จะมีวัดอะไรบ้างเราไปชมกันเลย

วัดงามกรุงเก่า
วัดงามกรุงเก่า

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดชื่อดังอีกแห่งของอยุธยา ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมาสักการะเพื่อความเป็นมงคล สำหรับที่วัดใหญ่ชัยมงคล สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น พอมาถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็ได้มีการสร้าง “พระเจดีย์ชัยมงคล” ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศที่ได้ชัยในการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี พร้อมกับพระราชทานนามว่าวัดชัยมงคล แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหญ่ชัยมงคล เพราะมีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในอยุธยามองเห็นโดดเด่นแต่ไกล

วัดใหญ่ชัยมงคล

ภายในวัดมีพระอุโบสถหลังเก่า เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธชัยมงคล” พระประธานของวัดที่สร้างจากหินทรายตลอดทั้งองค์เป็นปางมารวิชัย

แล้วก็ยังมี “พระพุทธไสยาสน์” หรือพระนอน ที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลังเก่า ปัจจุบันเหลือเพียงผนังและเสาบัว

พนัญเชิงพระพุทธไตรรัตน
พนัญเชิงพระพุทธไตรรัตน

วัดพนัญเชิง

เป็นวัดที่อยู่ไม่ไกลจากวัดใหญ่ชัยมงคล วัดแห่งนี้คาดว่าก่อสร้างมาตั้งแต่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวัดมีพระพุทธรูปองค์สำคัญได้แก่ “หลวงพ่อโต” หรือ “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ “ซำปอกง” โดยเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่แรกสร้างกรุง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 20.17 เมตร สูง 19 เมตร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ โปรดให้บูรณะใหม่ทั้งองค์ พร้อมถวายพระนามว่า “พระพุทธไตรรัตนายก” หลวงพ่อโตประดิษฐานในวิหารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสภายในมีเสากลมขนาดใหญ่ ที่หัวเสาปั้นปูนเป็นกลีบบัว เรียกว่า บัวกลุ่ม

Untitled 3 5

ภายในวัดยังมีพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ 3 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปปูน และพระพุทธรูปนาค และด้านเหนือของวิหารหลวงพ่อโต ด้านที่ติดกับแม่น้ำป่าสัก มี “ตำหนักเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก”

มงคลบพิตร
มงคลบพิตร

วัดมงคลบพิตร

จากวัดพนัญเชิง เดินทางเข้ามายังเกาะเมืองอยุธยา ซึ่งด้านในเกาะเมืองนั้นมีวัดสวยหลายแห่งเลยทีเดียว อย่างเช่นที่ “วิหารพระมงคลบพิตร” ภายในประดิษฐาน “พระมงคลบพิตร” พระพุทธรูปโบราณองค์ใหญ่ สันนิษฐานว่าเดิมประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ต่อมาได้มีการอัญเชิญมาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ (จุดที่ประดิษฐานอยู่ในปัจจุบัน) และมีการสร้างมณฑปครอบไว้

ต่อมาได้รับความเสียหายเมื่อช่วงเสียกรุงครั้งที่ 2 แล้วจึงมีการบูรณะขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอร่ามแบบที่เห็นในปัจจุบัน

พระศรีสรรเพชร1
พระศรีสรรเพชร

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วิหารพระมงคลบพิตรนี้ตั้งอยู่ติดกับ “วัดพระศรีสรรเพชญ์” วัดหลวงประจำพระราชวังในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา และเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในกรุงเทพมหานคร

พระศรีสรรเพชร
พระศรีสรรเพชร

ในวัดพระศรีสรรเพชญ์มีเจดีย์ทรงลังกาจำนวน 3 องค์ วางตัวเรียงยาวตลอดทิศตะวันออกและทิศตะวันตก สร้างขึ้นเป็นองค์แรกทางฝั่งตะวันออก โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราชบิดา) ต่อมาก็ทรงให้สร้างเจดีย์องค์ต่อมา (องค์กลาง) เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2) และเจดีย์ฝั่งตะวันตก สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (สมเด็จพระหน่อพุทธางกูร) เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระราชบิดา รวมเป็นสามองค์ตามที่เห็นในปัจจุบัน

วัดมหาธาตุ

อีกวัดในเขตเกาะเมืองที่น่าสนใจก็คือ “วัดมหาธาตุ” ก่อนเข้ามายังวัดมหาธาตุก็จะผ่านมาตรการเดียวกันกับที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ เข้ามาด้านในแล้วก็มาเดินชมวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจนกระทั่งเสียกรุง

วัดมหาธาตุ

จุดหนึ่งในวัดมหาธาตุที่โดงดังมากๆ ก็คือ “เศียรพระพุทธรูปหินทราย” ที่มีรากไม้ต้นโพธิ์ปกคลุมอยู่ โดยเศียรพระพุทธรูปนี้ เป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร สำหรับองค์พระนั้นหายไป และเป็นเศียรพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ ในสมัยเสียกรุง จนรากไม้ขึ้นปกคลุมทำให้มีความงดงามแปลกตา จนนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพ โดยในจุดนี้มีคำแนะนำการถ่ายภาพคือไม่ให้ยืนขึ้นเหนือเศียรพระ และมีการทำสัญลักษณ์เป็นจุดถ่ายรูปเอาไว้ด้วย

วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ

วัดไชยวัฒนาราม

หลังจากออกจากเกาะเมืองอยุธยาชั้นใน ข้ามแม่น้ำมาอีกฝั่ง มายังวัดที่งดงามและมีชื่อเสียงไม่แพ้ที่อื่นๆ นั่นคือ “วัดไชยวัฒนาราม” เป็นอีกวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โดยมีการนำรูปแบบแผนผังของวัดมาจากนครวัด มีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลางตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีปรางค์บริวารอยู่รายล้อม แล้วก็มีระเบียงคดภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยจำนวน 120 องค์

มุมยอดฮิตในการถ่ายรูปที่วัดไชยวัฒนาราม อยู่ที่หน้าวัด บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หันหน้ากลับเข้ามาทางวัด จะเห็นปรางค์ประธานองค์ใหญ่เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลาง มีปรางค์บริวารอยู่รอบๆ พร้อมกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

วัดไชยวัฒนาราม

หลังจากละครบุพเพสันนิวาสที่โด่งดังเมื่อสองปีก่อน และเกิดกระแสการแต่งชุดไทยมาถ่ายภาพตามรอยละครตามโบราณสถานต่างๆ จนถึงทุกวันนี้ ที่วัดไชยวัฒนารามก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่แต่งกายด้วยชุดไทยมาถ่ายภาพสวยๆ กันอยู่เสมอ โดยรอบๆ วัดนั้นมีร้านเช่าชุดไทยให้เลือกหลายร้าน มาช่วงสร้างบรรยากาศไทยๆ ให้แก่ภาพถ่ายสวยๆ ซึ่งก่อนที่จะเข้ามาภายในวัด ไม่ว่าจะแต่งชุดไทยสวยๆ หรือแต่งชุดธรรมดา

และนี่คือ 6 วัดงามกรงเก่า ที่ เว็บหวยสด แนะนำให้สมาชิกทุกท่านถ้าหากมีโอกาสก็ควรไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันครับ สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในบทาความหน้านะครับ

หวยออนไลน์ สมัครสมาชิกซื้อหวยออนไลน์จ่ายสูงสุดบาทละ 800 หวยสด มีหวยออนไลน์ทุกประเภทให้เลือกเล่น ไม่ว่าจะเป็น หวยรัฐบาลไทย หวยยี่กี หวยฮานอยหวยลาว, และหวยหุ้น อีก 13 ประเทศ พร้อมอัตราการจ่ายดีที่สุดในประเทศไทย มีหนึ่งบาทก็เเทงหวยได้ง่ายๆ สมัครเลย!

สมัครสมาชิกซื้อหวยออนไลน์บาทละ 800
คลิกด้านล่าง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สถิติดาวโจนส์ ย้อนหลัง 5 งวดล่าสุด ออกอะไรบ้าง

สถิติดาวโจนส์ 5 งวดย้อนหลังที่ผ่านมานั้นมีเลขอะไรบ

สถิติหวยรัฐบาล ออกอะไรบ้าง 5 งวดล่าสุด

หวยสด ว่าต้องมีคอหวยที่อยากรู้ว่า สถิติหวยรัฐบาล ท

ผลหวยออนไลน์ หวยหุ้นอินเดีย งวดวันที่ 25 09 66 ออกอะไร

วันนี้ huaysod จะพาคอหวยที่อยากรู้ว่า ผลหวยออนไลน์

ผล หวยต่างประเทศ หวยลาว Extra ออกอะไร งวด 24 09 66

ผล หวยต่างประเทศ ออกอะไรบ้างเมื่อวันที่ 24 / 09 /

หวยหุ้นรัสเซียแทงไหนดี บทความนี้มีคำตอบ

หวยสด จะมาช่วยแนะนำให้คอหวยได้รู้ว่า หวยหุ้นรัสเซี

หวยลาวสตาร์ออกเมื่อไหร่ ปิดรับตอนไหน

นักเสี่ยงโชคที่กำลังหาคำตอบอยู่ว่า หวยลาวสตาร์ออกเ

เว็บหวยสด เว็บแทงหวยยอดนิยมอันดับ 1 ประจำปี 2021 เว็บหวยสด คือเว็บแทงหวย ที่โดดเด่นในเรื่องของการบริการ และเป็นเว็บหวยออนไลน์ ที่มีหวยเปิดตลาดให้บริการ มากที่สุดในประเทศ

เรื่องเด่นหวยสด

หวยยอดนิยม