หวยสด, เว็บหวยสด, เว็บแทงหวย, แทงหวย

เข้าแทงหวย

วัดงามกรุงเก่า

วัดงามกรุงเก่า

วัดงามกรุงเก่า วันนี้ เว็บหวยสด จะพาสมาชิกทุกท่านไปเที่ยวชม วัดงามกรุงเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา กันครับ ซึ่งในวันนี้ทางเราจะพาไปรู้จักกับ 6 วัด ซึ่งมาความสวยงามไม่แพ้ใครและยังเป็นวัดที่ผู้คนนิยมไปไหว้พระทำบุญกันด้วยนะครับ จะมีวัดอะไรบ้างเราไปชมกันเลย

วัดงามกรุงเก่า
วัดงามกรุงเก่า

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดชื่อดังอีกแห่งของอยุธยา ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมาสักการะเพื่อความเป็นมงคล สำหรับที่วัดใหญ่ชัยมงคล สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น พอมาถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็ได้มีการสร้าง “พระเจดีย์ชัยมงคล” ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศที่ได้ชัยในการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี พร้อมกับพระราชทานนามว่าวัดชัยมงคล แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหญ่ชัยมงคล เพราะมีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในอยุธยามองเห็นโดดเด่นแต่ไกล

วัดใหญ่ชัยมงคล

ภายในวัดมีพระอุโบสถหลังเก่า เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธชัยมงคล” พระประธานของวัดที่สร้างจากหินทรายตลอดทั้งองค์เป็นปางมารวิชัย

แล้วก็ยังมี “พระพุทธไสยาสน์” หรือพระนอน ที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลังเก่า ปัจจุบันเหลือเพียงผนังและเสาบัว

พนัญเชิงพระพุทธไตรรัตน
พนัญเชิงพระพุทธไตรรัตน

วัดพนัญเชิง

เป็นวัดที่อยู่ไม่ไกลจากวัดใหญ่ชัยมงคล วัดแห่งนี้คาดว่าก่อสร้างมาตั้งแต่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวัดมีพระพุทธรูปองค์สำคัญได้แก่ “หลวงพ่อโต” หรือ “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ “ซำปอกง” โดยเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่แรกสร้างกรุง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 20.17 เมตร สูง 19 เมตร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ โปรดให้บูรณะใหม่ทั้งองค์ พร้อมถวายพระนามว่า “พระพุทธไตรรัตนายก” หลวงพ่อโตประดิษฐานในวิหารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสภายในมีเสากลมขนาดใหญ่ ที่หัวเสาปั้นปูนเป็นกลีบบัว เรียกว่า บัวกลุ่ม

Untitled 3 5

ภายในวัดยังมีพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ 3 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปปูน และพระพุทธรูปนาค และด้านเหนือของวิหารหลวงพ่อโต ด้านที่ติดกับแม่น้ำป่าสัก มี “ตำหนักเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก”

มงคลบพิตร
มงคลบพิตร

วัดมงคลบพิตร

จากวัดพนัญเชิง เดินทางเข้ามายังเกาะเมืองอยุธยา ซึ่งด้านในเกาะเมืองนั้นมีวัดสวยหลายแห่งเลยทีเดียว อย่างเช่นที่ “วิหารพระมงคลบพิตร” ภายในประดิษฐาน “พระมงคลบพิตร” พระพุทธรูปโบราณองค์ใหญ่ สันนิษฐานว่าเดิมประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ต่อมาได้มีการอัญเชิญมาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ (จุดที่ประดิษฐานอยู่ในปัจจุบัน) และมีการสร้างมณฑปครอบไว้

ต่อมาได้รับความเสียหายเมื่อช่วงเสียกรุงครั้งที่ 2 แล้วจึงมีการบูรณะขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอร่ามแบบที่เห็นในปัจจุบัน

พระศรีสรรเพชร1
พระศรีสรรเพชร

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วิหารพระมงคลบพิตรนี้ตั้งอยู่ติดกับ “วัดพระศรีสรรเพชญ์” วัดหลวงประจำพระราชวังในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา และเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในกรุงเทพมหานคร

พระศรีสรรเพชร
พระศรีสรรเพชร

ในวัดพระศรีสรรเพชญ์มีเจดีย์ทรงลังกาจำนวน 3 องค์ วางตัวเรียงยาวตลอดทิศตะวันออกและทิศตะวันตก สร้างขึ้นเป็นองค์แรกทางฝั่งตะวันออก โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราชบิดา) ต่อมาก็ทรงให้สร้างเจดีย์องค์ต่อมา (องค์กลาง) เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2) และเจดีย์ฝั่งตะวันตก สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (สมเด็จพระหน่อพุทธางกูร) เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระราชบิดา รวมเป็นสามองค์ตามที่เห็นในปัจจุบัน

วัดมหาธาตุ

อีกวัดในเขตเกาะเมืองที่น่าสนใจก็คือ “วัดมหาธาตุ” ก่อนเข้ามายังวัดมหาธาตุก็จะผ่านมาตรการเดียวกันกับที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ เข้ามาด้านในแล้วก็มาเดินชมวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจนกระทั่งเสียกรุง

วัดมหาธาตุ

จุดหนึ่งในวัดมหาธาตุที่โดงดังมากๆ ก็คือ “เศียรพระพุทธรูปหินทราย” ที่มีรากไม้ต้นโพธิ์ปกคลุมอยู่ โดยเศียรพระพุทธรูปนี้ เป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร สำหรับองค์พระนั้นหายไป และเป็นเศียรพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ ในสมัยเสียกรุง จนรากไม้ขึ้นปกคลุมทำให้มีความงดงามแปลกตา จนนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพ โดยในจุดนี้มีคำแนะนำการถ่ายภาพคือไม่ให้ยืนขึ้นเหนือเศียรพระ และมีการทำสัญลักษณ์เป็นจุดถ่ายรูปเอาไว้ด้วย

วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ

วัดไชยวัฒนาราม

หลังจากออกจากเกาะเมืองอยุธยาชั้นใน ข้ามแม่น้ำมาอีกฝั่ง มายังวัดที่งดงามและมีชื่อเสียงไม่แพ้ที่อื่นๆ นั่นคือ “วัดไชยวัฒนาราม” เป็นอีกวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โดยมีการนำรูปแบบแผนผังของวัดมาจากนครวัด มีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลางตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีปรางค์บริวารอยู่รายล้อม แล้วก็มีระเบียงคดภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยจำนวน 120 องค์

มุมยอดฮิตในการถ่ายรูปที่วัดไชยวัฒนาราม อยู่ที่หน้าวัด บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หันหน้ากลับเข้ามาทางวัด จะเห็นปรางค์ประธานองค์ใหญ่เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลาง มีปรางค์บริวารอยู่รอบๆ พร้อมกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

วัดไชยวัฒนาราม

หลังจากละครบุพเพสันนิวาสที่โด่งดังเมื่อสองปีก่อน และเกิดกระแสการแต่งชุดไทยมาถ่ายภาพตามรอยละครตามโบราณสถานต่างๆ จนถึงทุกวันนี้ ที่วัดไชยวัฒนารามก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่แต่งกายด้วยชุดไทยมาถ่ายภาพสวยๆ กันอยู่เสมอ โดยรอบๆ วัดนั้นมีร้านเช่าชุดไทยให้เลือกหลายร้าน มาช่วงสร้างบรรยากาศไทยๆ ให้แก่ภาพถ่ายสวยๆ ซึ่งก่อนที่จะเข้ามาภายในวัด ไม่ว่าจะแต่งชุดไทยสวยๆ หรือแต่งชุดธรรมดา

และนี่คือ 6 วัดงามกรงเก่า ที่ เว็บหวยสด แนะนำให้สมาชิกทุกท่านถ้าหากมีโอกาสก็ควรไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันครับ สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในบทาความหน้านะครับ

หวยออนไลน์ สมัครสมาชิกซื้อหวยออนไลน์จ่ายสูงสุดบาทละ 800 หวยสด มีหวยออนไลน์ทุกประเภทให้เลือกเล่น ไม่ว่าจะเป็น หวยรัฐบาลไทย หวยยี่กี หวยฮานอยหวยลาว, และหวยหุ้น อีก 13 ประเทศ พร้อมอัตราการจ่ายดีที่สุดในประเทศไทย มีหนึ่งบาทก็เเทงหวยได้ง่ายๆ สมัครเลย!

สมัครสมาชิกซื้อหวยออนไลน์บาทละ 800
คลิกด้านล่าง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ผลฮานอยวีออนไลน์ ผลออนไลน์ฟรี

ผลฮานอยวีออนไลน์ ผลออนไลน์ฟรี หวยออนไลน์ สามารถลงท

ไฮโลออนไลน์ เล่นง่าย กำไรดี

ไฮโลออนไลน์ เล่นง่าย กำไรดี มาแนะนำเกมออนไลน์กันอี

ผลหวย ออนไลน์ แทงไม่อั้น

ผลหวย ออนไลน์ แทงไม่อั้น เล่นหวยไปกับเรา เล่นเว็บต

แทงหวยสดรัฐบาลไทย เช็คฟรีออนไลน์

แทงหวยสดรัฐบาลไทย เช็คฟรีออนไลน์ เล่นหวย ซื้อหวย เ

ที่เที่ยวเรณูนคร เที่ยวนครพนม

ที่เที่ยวเรณูนคร เที่ยวนครพนม สถานที่ท่องเที่ยวโดด

14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก

14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก หลายคนคงอยากรู้ประวัต

เว็บหวยสด เว็บแทงหวยยอดนิยมอันดับ 1 ประจำปี 2021 เว็บหวยสด คือเว็บแทงหวย ที่โดดเด่นในเรื่องของการบริการ และเป็นเว็บหวยออนไลน์ ที่มีหวยเปิดตลาดให้บริการ มากที่สุดในประเทศ

เรื่องเด่นหวยสด

หวยยอดนิยม