หวยสด, เว็บหวยสด, เว็บแทงหวย, แทงหวย

เข้าแทงหวย

พระสังกระจาย

พระสังกระจาย

พระสังกระจาย หรือ พระสังกัจจายน์ วันนี้ เว็บหวยสด จะพาสมาชิกทุกท่านไปทำความรู้จักกับ พระสังกัจจายน์พระอสีติมหาสาวก “แห่งโชคลาภ” ซึ่งเป็นพระอรหันต์ 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวกในศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้า ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร พระมหากัจจายนมีอีกชื่อหนึ่งว่า กัจจานะ (หรือกัจจายนะ) ในญี่ปุ่นรู้จักทั่วไปในชื่อ “คะเซ็นเน็น” (Kasennen) ส่วนในประเทศไทยนอกจากชื่อตามภาษาบาลีแล้ว ยังเป็นที่รู้จักในชื่อ “พระสังกัจจายน์” หรือ “พระสังกระจาย”

พระสังกระจาย
พระสังกัจจายน์

พระสังกระจาย

ประวัติความเป็นมา ของพระสังกัจจายน์ “พระสังกัจจายน์” หรือ “หมีเล่อฝอ (弥勒佛) ” หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า “พระสังกัจจายน์โพธิสัตว์” เป็นคำเรียกกันทางศาสนาพุทธข้างมหายาน ซึ่งเป็นองค์เดียวกันกับคำเรียกทางศาสนาพุทธฝ่านหินยานคือ “พระอาริย์” (พระศรีอารยเมตไตรย)อันเป็นคติความศรัทธาทางศาสนาพุทธจุดมุ่งหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ใหม่ ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตกาล ณ เวลานั้น เชื่อกันว่า ความสงบสุขอันโดยความเป็นจริงจะเกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติ

พระสังกระจาย

รูปลักษณะของพระสังกัจจายน์ (พระศรีอาริย์)ตามแบบคติแบบจีนนั้น จะเป็นพุทธรูปที่มีลักษณะอ้วนพลุ้ยเปลือยอก มีบริเวณใบหน้าที่มีชีวิตชีวาสนุกสนานรื่นเริง สีหน้าท่าทางจิตใจเบิกบาน และมักหัวเราะเริงร่าอยู่เป็นประจำ สองหูยาวถึงบ่า มักเห็นท่านในกิริยาท่าทางนั้งอย่างสบายอารมณ์ แล้วก็ปรากฏรูปเด็กๆวิ่งรายล้อม อยู่รอบกายพระสังกัจจายน์ เด็กๆที่ปีนอยู่รอบข้างท่านควรจะเป็นเด็กชายปริมาณ 5 คน เด็กผู้ชาย 5 คนเป็นความหมายแอบแฝงที่หมายถึง “อู่ฝู” (五福)หรือความสุข 5 ประการ อันนับว่าเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ของชีวิตคนเรา

ในตำนานพุทธสาวกอีกทั้ง๘๐ องค์ บอกว่า พระสังกัจจายน์ เป็นลูกของพราหมณ์ปุโรหิต กัจจานโคตร หรือกัจจายนโคตร ในแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้าจัณฑปัชโชต กรุงอุชเชนี เมื่อกัจจายนะกุมารเติบโต สำเร็จการศึกษาไตรเพท พ่อได้สิ้นใจ ก็เลยได้รับตำแหน่งปุโรหิตแทนพ่อ

ครั้นเมื่อถัดมาพระผู้เป็นเจ้าจัณฑปัชโชต ทรงรู้ดีว่า พระศาสดาตรัสรู้แล้ว เสด็จท่องเที่ยวโปรดสัตว์อบรม สัมมนาชนธรรมะที่ท่านสอนนั้น ชอบธรรมที่จริงจริง ยังคุณประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตาม ก็เลยมีพระมุ่งหมายต้องการชวนเสด็จพระพุทธเจ้าไปประกาศที่กรุงอุชเชนี ก็เลยกล่าวให้กัจจายนะปุโรหิตไปทูลเสด็จกรุงอุชเชนี

กัจจายนะปุโรหิตพร้อมกับผู้ติดตาม ๗ คน ก็เลยออกมาจากกรุงอุชเชนี พอมาถึงก็เลยพากันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ท่านทรงแสดงธรรมอบรมสั่งสอน สุดท้ายบรรลุพระอรหันต์อีกทั้ง ๘ คน จากนั้นอีกทั้ง ๘ ก็ทูลขอบวช ทรงขอ ครั้นเมื่อบรรพชาแล้ว ก็เลยทูลเชิญชวนเสด็จกรุงอุชเชนี ตามหน้าที่ ท่านกล่าวว่า

“ท่านไปเองเถิด เมื่อท่านไปแล้ว พระเจ้าปัชโชตจักทรงเลื่อมใสท่าน”

พระ กัจจายนะก็เลยเริ่มเดินทางพร้อมอรหันต์อีก ๗ องค์ ที่ติดตามมาด้วย กลับสู่กรุงอุชเชนี รวมทั้งประกาศความจริงให้แก่พระเจ้าจัณฑปัชโชต พร้อมชาวพระนครเลื่อมใสในศาสนาพุทธ แล้วก็ถ้อยคำประการอันเป็นความจริง

หลังจากนั้นคืนสู่สำนักของพระพุทธเจ้า พูดว่า ท่านเป็นผู้ฉลาดสำหรับการชี้แจงที่การสรุปคำแปลกประหลาด

นับจากนั้นมาพระสังกัจจายน์ก็เป็นผู้สรุปย่อคำอบรมสั่งสอนบอกแก่บรรดาสาวกทั้งหลายแหล่ ด้วยความพึงพอใจอย่างมาก ในคำย่อนั้น รวมทั้งยังเป็นผู้ทูลขอให้พระพุทธเจ้าข้อบังคับปรับแต่งพุทธข้อบังคับบางประการ ปรากฏว่าเป็นที่พอพระทัยแก่องค์พระศาสดาเป็นอย่างมาก

พระสังกัจจายน์ เป็นผู้มีรูปงาม ผิวเหลืองดุจทองคำ ตำนานเล่าว่า คราวหนึ่งมีโสเรยยะลูกคนรวยคึกคะนอง มองเห็นพระสังกัจจายน์ก็เลยปากพล่อยพูดว่า ถ้าเกิดพวกเราได้ภรรยามีรูปกายสวยเช่นท่านนี้ จะพอใจยิ่ง

ฉับพลันปรากฏว่าโสเรยยะลูกมหาเศรษฐีชายหนุ่มคะนองปาก ได้เปลี่ยนเพศเป็นหญิงในทันทีทันใด ก็เลยหลบซ่อนไป ถัดมาได้สามีและก็บุตรสองคน ก็เลยกลับมาขอขมากับพระสังกัจจายน์ โสเรยยะจึงคืนกลับสู่ผู้ชายเช่นเดิม ถือว่าพระสังกัจจายน์มีฤทธิ์อำนาจยิ่งองค์หนึ่งในพุทธสาวก

มีเรื่องมีราวแทรกเข้ามาว่าเพราะเหตุว่า รูปกายอันงดงามของพระสังกัจจายน์ สร้างความปั่นป่วนแก่อิตถีเพศอย่างมาก ก็เลยได้เนรมิตกายใหม่ให้อ้วน พุงพลุ้ย น่ารังเกียจ เพื่อความสงบแห่งจิตและกิเลส

เรื่องราวของพระสังกัจจายน์ พอเพียงสรุปได้ว่าเป็นพระพุทธสาวกที่มีความชาญฉลาดมีความเข้าใจ รวมทั้งเป็นที่โปรดของพระพุทธเจ้ายิ่ง มีบารมี มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ คนใดกันแน่บูชาพระสังกัจจายน์ ก็เลยได้รับพรจากพุทธสาวก อันเป็นเอตทัคคะอย่างสมบูรณ์

เมื่อเอ่ยถึงเรื่องโชคลาภโดยความเป็นจริงแล้วพุทธศาสนิกชนพวกเราหลายชิ้นต่างได้ลาภอันเลิศกันทุกคน ลาภอันเลิศที่ว่า เป็น “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” นั่นเองตามบาลีที่ว่า “อโรคฺยาปรฺมา ลาภา”

ดังนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องโรคทางจิตใจมากยิ่งกว่าเรื่องโรคทางกายท่านสรุปว่า “ผู้ที่ไม่มีโรคทางกายเป็นเวลายาวนานหลายปีนั้นพอหาได้ แม้กระนั้นคนที่ไม่มีโรคทางจิตใจหากแม้เพียงแค่ชั่วเสี้ยวนาที ก็หาได้ยาก” จึงมีคำกล่าวตามมาที่ว่า “ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” เช่นกัน

ความเชื่อเรื่องการกราบไหว้พระสังกัจจายน์มีอยู่มากทั้งในคติแบบพุทธศาสนาและแบบพระอ้วนของชาวจีน ซึ่งพระสังกัจจายน์เป็นผู้มีบุญบารมีสูงสุดหากนับตามลำดับชั้นเพราะเป็น พระอรหันต์ที่มีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มและได้ชื่อว่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย การบูชาพระสังกัจจายน์ เริ่มจากการตั้งจิตอธิษฐานให้ใจเกิดความมั่นคง แล้วทำการสวดบูชาพระสังกัจจายน์ด้วยพระคาถาว่า

ตั้งนะโม 3 จบแล้วกล่าว คำบูชาว่า

“กัจจานะจะมหาเถโร พุทโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ พุทธะสุภา สิตัง พุทธะตังสะมะนุปปัตโต พุทธะโชตัง นะมามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหม นะมุตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยัง นะมามิหัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิ จิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ ฯ ”

จากนั้นให้ใช้มือขวาลูบท้องขององค์พระโดยให้ลูบเป็นวงกลมหมุนตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ แล้วทำการขอพรให้ได้กระทำความดีและประกอบอาชีพอย่างขยันขันแข็งกระทำการใดๆให้สำเร็จ และคำขอพรใดๆต้องเป็นเรื่องที่ดีงามเท่านั้น บางตำราก็กล่าวว่าให้ใช้มือบีบที่หัวเข่าของพระสังกัจจายน์ก็ได้ ดังเช่นที่พระอินทร์เคยนั่งรอพระสังกัจจายน์อยู่นานเพื่อรอฟังธรรม ครั้นพระสังกัจจายน์เดินทางมาแล้ว พระอินทร์ก็ตรงเข้าไปบีบหัวเข่าด้วยความเคารพศรัทธาร้องว่า “พระผู้เป็นเจ้าของเรามาแล้ว” เป็นการอธิษฐานด้วยความดีใจและบันดาลให้เกิดความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาอันดีงาม

เคล็ดการบูชา

ในการบูชาพระสังกัจจายน์นั้นบูชาด้วยธูป 3 ดอก พร้อมดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอมต่างๆ หรือดอกบัว๗ดอก มิว่าจะบูชาด้วยดอกใดให้ใช้ 7 ดอก และควรบูชาสองเวลาคือเช้าก่อนไปทำงานและเย็นก่อนนอน เพื่อขอให้ท่านประสาทพรโชคลาภพูนทวี และมีเคล็ดอย่างนึงว่าพระสังกัจจายน์นั้นหากบูชาไว้ในบ้านให้ปิดทองที่พุงของท่านเชื่อว่าจะมีลาภไหลมาไม่ขาดสาย 

พระสังกัจจายน์
พระสังกัจจายน์

และนี่คือ ประวัติความเป็นมาและคาถาการบูชากราบไหว้พระสังฆ์กัจจาย ที่ เว็บหวยสด ได้นำมาฝากกันในวันนี้ สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด ขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่ในบทความหน้านะครับ

หวยออนไลน์ สมัครสมาชิกซื้อหวยออนไลน์จ่ายสูงสุดบาทละ 800 หวยสด มีหวยออนไลน์ทุกประเภทให้เลือกเล่น ไม่ว่าจะเป็น หวยรัฐบาลไทย หวยยี่กี หวยฮานอยหวยลาว, และหวยหุ้น อีก 13 ประเทศ พร้อมอัตราการจ่ายดีที่สุดในประเทศไทย มีหนึ่งบาทก็เเทงหวยได้ง่ายๆ สมัครเลย!

สมัครสมาชิกซื้อหวยออนไลน์บาทละ 800
คลิกด้านล่าง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

รัฐบาลไทยงวดล่าสุด ออกรางวัลอะไร

รัฐบาลไทยงวดล่าสุด ออกรางวัลอะไร ลุ้นผลหวย ผลรางวั

หวยหุ้นวันนี้ แทงหวยออนไลน์

หวยหุ้นวันนี้ แทงหวยออนไลน์ เปิดตัวการเล่นหวยรูปแบ

Slot66 สล็อตแตกง่าย เล่นสนุก

Slot66 สล็อตแตกง่าย เล่นสนุก สำหรับใครที่ชื่นชอบ ก

แทงหวยหุ้น หวยฮั่งเส็งฮ่องกง

แทงหวยหุ้น หวยฮั่งเส็งฮ่องกง สำหรับวันนี้ใครที่ต้อ

หวยหุ้นอินเดียvip เล่นออนไลน์สด

หวยหุ้นอินเดียvip เล่นออนไลน์สด วันนี้เราพามาทำควา

หวยสดดอทคอม เว็บตรง100%

หวยสดดอทคอม เว็บตรง100% เล่นหวย ซื้อหวย ได้รับกำไร

เว็บหวยสด เว็บแทงหวยยอดนิยมอันดับ 1 ประจำปี 2021 เว็บหวยสด คือเว็บแทงหวย ที่โดดเด่นในเรื่องของการบริการ และเป็นเว็บหวยออนไลน์ ที่มีหวยเปิดตลาดให้บริการ มากที่สุดในประเทศ

เรื่องเด่นหวยสด

หวยยอดนิยม