ผลหวย, หวยสด, ตรวจผลหวย

ถือศีล 5

ถือศีล 5 แล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงหรอ วันนี้ หวยสด มีคำตอบมาให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบกัน ซึ่งบทความนี้จะเป็นเรื่องของการ ถือศีล เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่คนที่สนใจในเรื่องของการถือศีล ศีลจะมี 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ศีล 5 (เบญจศีล),ศีล 8 (อุโบสถศีล) และปาริสุทธิศีล (มหาศีล) แต่บทความในวันนี้ หวยสด จะเสนอการถือศีลขั้นพื้นฐานก่อนครับ นั้นก็คือ ศีล 5 ครับ เป็นศีลที่เราได้ยินหรือคุ้นเคยมากกว่าแบบอื่น เพราะคนทั่วไปสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้นเอง

ถือศีล 5

ถือศีล 5 คืออะไร

ศีล หมายถึง ความตั้งใจที่งดเว้นจากความชั่ว ความทุจริต และสิ่งที่ไม่ดีทุกประการ ดังที่พระสารีบุตรได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “ศีล คือ เจตนา ความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต 3 (คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม) และวจีทุจริต 4 (คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ)” ศีล 5 จึงเป็นเครื่องบ่งชี้ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ โดยแต่ละข้อสามารถแบ่งแยกความเป็นมนุษย์กับสัตว์ได้ดังนี้

ข้อ 1 ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์)
ตามปกติมนุษย์เราไม่ฆ่ากัน ต่างจากพวกสัตว์ เช่น เสือ สิงโต เวลาหิวก็ไล่ล่าสัตว์อื่นกินทันที ศีลข้อ 1 จึงแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ได้อย่างชัดเจน

ข้อ 2 อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ตั้งใจงดเว้นจากการลักขโมย)
ธรรมชาติของมนุษย์จะไม่ลักขโมยทรัพย์สินของใครเพราะมนุษย์มีความรู้เรื่อง กรรมสิทธิ์ ว่านี่ของเขา นี่ของเรา แต่สัตว์ไม่รู้ เช่นเวลาสุนัขเห็นแมวกินปลาอยู่  ถ้าอยากได้มันจะเข้าไปแย่งเลย ดังนั้นถ้าใครลักขโมย จี้ปล้นทรัพย์สินของคนอื่น ก็แสดงว่าขณะนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาสูญเสียไปแล้ว

ข้อ 3 กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติในกาม)
ปกติมนุษย์รู้จักควบคุมความต้องการของตัวเอง รู้ว่าอะไรควรไม่ควร ต่างจากสัตว์ เช่น สุนัขเมื่อถึงคราวฮอร์โมนเพศทำงาน มันจะกัดแย่งตัวเมีย แต่มนุษย์ปกติจะไม่เป็นเช่นนั้น

ข้อ 4 มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จ พูดคำหยาบ คำส่อเสียด เพ้อเจ้อ)
ปกติมนุษย์จะไม่หลอกลวงกันและไม่เบียดเบียนคนอื่น ด้วยคำพูด ต่างจากสัตว์ เช่น สุนัขที่อยู่ในบ้าน พอมีสุนัขตัวอื่นหรือมีคนเดินผ่านมา มันจะเห่าทันทีเลย แต่มนุษย์เราไม่เป็นเช่นนั้น อยู่ดีๆ เราจะไม่ว่ารึว่าด่าใคร

ข้อ 5 สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (ตั้งใจงดเว้นจากดื่มสุราเมรัย อันเป็นต้นเหตุแห่งความประมาท)
ปกติสัตว์ใหญ่มีกำลังมากกว่ามนุษย์ แต่บังคับทิศทางไม่ค่อยได้ เพราะไม่มีสติควบคุม ดังนั้นสัตว์จึงไม่สามารถเปลี่ยนกำลังกายให้เกิดเป็นคุณงามความดีอะไรได้แต่ มนุษย์มีสติควบคุมการกระทำ ทำให้สามารถเปลี่ยนกำลังกายมาเป็นการกระทำความดีได้ แต่เมื่อใดที่มนุษย์ดื่มสุรา ของมึนเมา หรือยาเสพติดเข้าไป ก็จะขาดสติ ขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้สามารถทำเรื่องเลวร้ายได้ ศีลข้อ 5 นี้ จึงเป็นข้อที่สำคัญที่สุด เพราะคนที่ขาดสติสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างและผิดศีลข้ออื่นได้ทุกข้อ

ถือศีล 5

สรุป : ศีลแต่ละข้อมีอานิสงส์ช่วยออกแบบชีวิตและสังคมของเราให้ดีขึ้นได้จริงครับ ซึ่งต่างจากกฏหมายตรงที่จับต้องไม่ได้และไม่ได้เป็นรูปอธรรมดังเช่นกฏหมาย แต่การถือศีลนั่นเป็นโครงสร้างทางจิตใจครับ เช่น สร้างจิตใต้สำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อตัวเองและเพื่อนมนุษย์ เอาจริงๆ แค่ศีลพื้นฐานผมว่าถ้าทุกคนในสังคมที่เราอยู่ปฏิบัติตามทั้ง 5 ข้อ ก็คงจะเป็นสังคมในฝันเลยแหละครับ สำหรับวันนี้ ขอจบบทความไว้เพียงเท่านี้นะครับ เอาไว้พบกันใหม่บทความหน้า วันนี้ขอลาไปก่อนครับ

หวยออนไลน์ สมัครสมาชิกซื้อหวยออนไลน์จ่ายสูงสุดบาทละ 800 เว็บหวยสด   มีหวยออนไลน์ทุกประเภทให้เลือกเล่น ไม่ว่าจะเป็น หวยรัฐบาลไทย หวยยี่กี หวยฮานอยหวยลาว, และหวยหุ้น อีก 13 ประเทศ พร้อมอัตราการจ่ายดีที่สุดในประเทศไทย มีหนึ่งบาทก็เเทงหวยได้ง่ายๆ สมัครเลย!

สมัครสมาชิกซื้อหวยออนไลน์บาทละ 800
คลิกด้านล่าง